preskoči na sadržaj
Vijesti

Preporuka postupanja u odgojno-obrazovnim ustanovama (dječjim vrtićima, školama i đačkim domovima) Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19)/ Препорука поступања у васпитно-образовним установама (дечјим вртићима, школама и ученичким домовима) Специфичне мере заштите везано уз nCoV болести (COVID-19)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Zagreb, 26.02.2020.

 

Preporuka postupanja u odgojno-obrazovnim ustanovama (dječjim vrtićima, školama i đačkim domovima)

 

Specifične mjere zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19):

 

Postupci provjeravanja putnika koji ulaze u Hrvatsku definirani su na način da se osigura najveća moguća zaštita zdravlja stanovništva i putnika uz minimalno ometanje međunarodnog prometa.

 

Trenutno, od 24.2.2020. su na snazi preventivne mjere koje uključuju zdravstveni nadzor za osobe koje su boravile u kontinentalnoj Kini (tj. isključuje se Makau, Hong Kong i Taiwan), Južnoj Koreji i dviju pokrajina u Italiji – Lombardija i Veneto.

 

Za osobe koje su unazad 14 dana boravile u kontinentalnoj Kini (tj. isključuje se Makau, Hong Kong i Taiwan) i Južnoj Koreji te oni koji su nakon 23. veljače doputovali u Hrvatsku iz pokrajina Lombardiji i Veneto u Italiji provodi se u trajanju od 14 dana od napuštanja zahvaćenih područja:

 • aktivni zdravstveni nadzor (javljanje zdravstvenog stanja teritorijalno nadležnom epidemiologu prema adresi stanovanja/boravka)
 • u samoizolaciji na temelju rješenja graničnog sanitarnog inspektora o podvrgavanju zdravstvenom nadzoru radi praćenja pojave simptoma respiratorne bolesti.

 

- Definicija zahvaćenog područja: KINA, JUŽNA KOREJA, LOMBARDIJA I VENETO U ITALIJI.

1. Aktivni zdravstveni nadzor nad zdravom djecom i učenicima koji dolaze iz zahvaćenih područja a koji u anamnezi ne navode bliski kontakt s oboljelima: UVIJEK JE U SAMOIZOLACIJI kod kuće ili u đačkom  domu (organiziranom smještaju) pri čemu ova djeca i učenici mogu živjeti s drugim osobama (mogu primjerice dijeliti sobu u đačkom domu s drugim djetetom).

2. Aktivni zdravstveni nadzor nad zdravim djetetom/učenikom (bez znakova bolesti) koji dolaze iz zahvaćenih područja a koji su bili u bliskim kontaktima s oboljelima: UVIJEK JE U SAMOIZOLACIJI kod kuće ili u đačkom domu (organiziranom smještaju) ali pri tome trebaju živjeti sami. Dakle, u đačkom domu je neophodno, kada god je moguće, organizirati da takav učenik boravi sam u sobi te da ne dijeli sobu s drugim učenicima. Također đački dom treba organizirati da takav učenik jede u svojoj sobi a ne u zajedničkom prostoru s drugima, te da ne koristi zajedničke prostorije poput sanitarnih čvorova. Ako ne žive sami ili nikako nije moguće organizirati da sam boravi u sobi u đakom domu, neophodan je boravak u ORGANIZIRANOJ KARANTENI što je za sada najbliža bolnica u kojoj je organizirana karantena.


3. Djecu i učenike koje dolazi iz zahvaćenih područja a imaju neki od respiratornih simptoma (nagli početak barem jednog od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah) neophodno je tretirati kao zaražene osobe dok se zaraza ne isključi mikrobiološkom obradom, što znači da je neophodna hospitalizacija u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.

 

Djeca i učenici kod kojih se provodi aktivan zdravstveni nadzor u samoizolaciji (točka 1. i 2.) ne pohađaju odgojno-obrazovne ustanove za vrijeme trajanja ove mjere zaštite.

 

Do daljnjega je neophodno odgoditi sve organizirane odlaske djece i učenika u zahvaćena područja, kao i organizirane susrete (primjerice sportska natjecanja) s djecom i učenicima koja dolaze iz zahvaćenih područja.

 

 

Putovanja i organiziranja druženja unutar Hrvatske za djecu i učenike i nadalje su moguća, uz uvjet da u navedenom ne sudjeluju djeca s respiratornim simptomima te uz poticanje boravka na otvorenom.

 

No situacija se brzo može mijenjati s obzirom na epidemiološku situaciju, te se ove preporuke mogu promijeniti, stoga molim pratite web stranice HZJZ-a (www.hzjz.hr) i Ministarstva zdravstva na kojima se svakodnevno  objavljuju ažurirani podaci  vezano uz coronavirus, kao i mjere prevencije:

 

https://zdravstvo.gov.hr/koronavirus-i-mjere-prevencije/4952

https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci/

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pitanja-i-odgovori-o-novom-koronavirusu-2019-ncov/

 

 

Opće mjere zaštite:

Neophodno je u organiziranom smještaju i boravku učenika, u svim odgojno-obrazovnim ustanovama, u svim prostorima gdje se odvija nastava i boravak djece, sanitarnim čvorovima te u prostorima gdje je organizirana prehrana, osigurati:

 • mogućnost pranja ruku sa sapunom i tekućom vodom te sušenje ruku jednokratnim ručnicima ili sušilicama sa cirkulirajućim zrakom ili korištenje dezinficijensa na bazi alkohola,
 • nedolazak u školu i predškolsku ustanovu osoblju, učenicima, djeci i osobama u pratnji koji imaju simptome infekcije dišnih putova, odnosno koji imaju najmanje jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah; sva ostala djeca i učenici uobičajeno pohađaju odgojno-obrazovne ustanove te sve školske i izvannastavne aktivnosti.

Djecu i učenike kao i ostale građane neophodno je podsjećati na pridržavanje preporuka općih mjera zaštite:

 • redovito perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola
 • kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos papirnatom maramicom i poslije ju odbacite u koš za otpad te operite ruke
 • izbjegavajte bliski kontakt s osobama koji imaju simptome infekcije dišnih putova, odnosno koji imaju najmanje jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah

 

Хрватски завод за јавно здравство

Загреб, 26.02.2020.

 

Препорука поступања у васпитно-образовним установама (дечјим вртићима, школама и ученичким домовима)

 

Специфичне мере заштите везано уз nCoV болести (COVID-19):

 

Поступци проверавања путника који улазе у Хрватску дефинисани су на начин да се осигура највећа могућа заштита здравља становништва и путника уз минимално ометање међународног саобраћаја.

 

Тренутно, од 24.2.2020. су на снази превентивне мере које укључују здравствену контролу за особе које су боравиле у континенталној Кини (тј. искључује се Макау, Хонг Конг и Тајван), Јужној Кореји и двају покрајина у Италији – Ломбардија и Венето.

 

За особе које су уназад 14 дана боравиле у континенталној Кини (тј. искључује се Макау, Хонг Конг и Тајван) и Јужној Кореји те они који су након 23. фебруара допутовали у Хрватску из покрајина Ломбардији и Венето у Италији проводи се у трајању од 14 дана од напуштања захваћених подручја:

 • активна здравствена контрола (јављање здравственог стања територијално надлежном епидемиологу према адреси становања/боравка)
 • у самоизолацији на основу решења граничног санитарног инспектора о подвргавању здравственој контроли ради праћења појаве симптома респираторне болести.

 

- Дефиниција захваћеног подручја: КИНА, ЈУЖНА КОРЕЈА, ЛОМБАРДИЈА И ВЕНЕТО У ИТАЛИЈИ.

1. Активна здравствена контрола над здравом децом и ученицима који долазе из захваћених подручја а који у анамнези не наводе блиски контакт с оболелима: УВЕК ЈЕ У САМОИЗОЛАЦИЈИ код куће или у ђачком  дому (организованом смештају) при чему ова деца и ученици могу живети с другим особама (могу примерице делити собу у ђачком дому с другим дететом).

2. Активна здравствена контрола над здравим дететом/учеником (без знакова болести) који долазе из захваћених подручја а који су били у блиским контактима с оболелима: УВЕК ЈЕ У САМОИЗОЛАЦИЈИ код куће или у ђачком дому (организованом смештају) али при томе требају живети сами. Дакле, у ђачком дому је неопходно, када год је могуће, организовати да такав ученик борави сам у соби те да не дели собу с другим ученицима. Такође ђачки дом треба организовати да такав ученик једе у својој соби а не у заједничком простору с другима, те да не користи заједничке просторије попут санитарних чворова. Ако не живе сами или никако није могуће организовати да сам борави у соби у ђаком дому, неопходан је боравак у ОРГАНИЗИОВНОЈ КАРАНТЕНИ што је за сада најближа болница у којој је организована карантена.


3. Децу и ученике које долази из захваћених подручја а имају неки од респираторних симптома (нагли почетак барем једног од следећих симптома: повишена телесна температура, кашаљ, грлобоља и кратак дах) неопходно је третирати као заражене особе док се зараза не искључи микробиолошком обрадом, што значи да је неопходна хоспитализација у одговарајућој здравственој установи.

 

Деца и ученици код којих се проводи активана здравствена контрола у самоизолацији (тачка 1. и 2.) не похађају васпитно-образовне установе за време трајања ове мере заштите.

 

До даљњега је неопходно одгодити све организоване одласке деце и ученика у захваћена подручја, као и организоване сусрете (пример спортска такмичења) с децом и ученицима која долазе из захваћених подручја.

 

 

Путовања и организовања дружења унутар Хрватске за децу и ученике и надаље су могућа, уз услов да у наведеном не учествују деца с респираторним симптомима те уз потицање боравка на отвореном.

 

Али ситуација се брзо може мењати с обзиром на епидемиолошку ситуацију, те се ове препоруке могу променити, стога молим пратите веб странице HZJZ-a (www.hzjz.hr) и Министарства здравства на којима се свакодневно  објављују ажурирани подаци  везано уз коронавирус, као и мере превенције:

 

https://zdravstvo.gov.hr/koronavirus-i-mjere-prevencije/4952

https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci/

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pitanja-i-odgovori-o-novom-koronavirusu-2019-ncov/

 

 

Опште мере заштите:

Неопходно је у организованом смештају и боравку ученика, у свим васпитно-образовним установама, у свим просторима где се одвија настава и боравак деце, санитарним чворовима те у просторима где је организована прехрана, осигурати:

 • могућност прања руку са сапуном и текућом водом те сушење руку једнократним убрусима или сушилицама са циркулирајућим ваздухом или коришћење дезинфицијенса на бази алкохола,
 • недолазак у школу и предшколску установу особљу, ученицима, деци и особама у пратњи који имају симптоме инфекције дишних путова, односно који имају најмање један од следећих симптома: повишена телесна температура, кашаљ, грлобоља и кратак дах; сва остала деца и ученици уобичајено похађају васпитно-образовне установе те све школске и ваннаставне активности.

Децу и ученике као и остале грађане неопходно је подсећати на придржавање препорука општих мера заштите:

 • редовно перите руке сапуном и водом или користите дезинфицијенс на бази алкохола
 • када кашљете и кишете прекријте уста и нос папирнатом марамицом и после ју одбаците у кош за отпад те оперите руке
 • избегавајте блиски контакт с особама који имају симптоме инфекције дишних путева, односно који имају најмање један од следећих симптома: повишена телесна температура, кашаљ, грлобоља и кратак дах


Priloženi dokumenti:
Preporuke_odgojno-obrazovne_ustanove.docx (18.77 KB)
MZO_26_02_2020.pdf (61.24 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Srđan Vasiljević   datum: 4. 3. 2020.

Raspored zvonjenja OŠ Borovo

                                         

  

 


Termini informacija


Kalendar rada


Raspored dežurstva


Kalendar
« Travanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


E-dnevnik

         


Tražilica

CARNet webmail

preskoči na navigaciju