preskoči na sadržaj
 

VIRTUALNA KNJIŽNICA OŠ BOROVO

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА ОШ БОРОВО

https://sites.google.com/view/virtualnabibliotekaoborovo/home

 

ON-LINE KATALOG ŠKOLSKE KNJIŽNICE 

http://library.foi.hr/m3/k.aspx?B=642

e-Lektire

https://www.carnet.hr/usluga/e-lektire/

Radno vrijeme knjižnice

PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK

7h-13h

UTORAK, ČETVRTAK

13h-19h

 

Knjižničar: Siniša Roknić, mag. bibl.

 

 

Ne moraš znati odgovore na sva pitanja,

dovoljno je znati gdje ćeš ih pronaći!

 

      

 

Školska knjižnica

 

Iz UNESCO-ovog Manifesta za školske knjižnice

                     Ciljevi školske knjižnice

Školska knjižnica je sastavni dio obrazovnog procesa.

Temeljne zadaće školske knjižnice, bitne za razvijanje pismenosti, informatičke pismenosti, učenja i kulture , su sljedeće:

 • potpora obrazovnim ciljevima i zadacima u nastavnom planu i programu škole;
 • poticanje trajnih čitateljskih navika u čitanju i učenju;
 • omogućavanje stjecanja stvaralačkog iskustva pri korištenju i kreiranju informacija kao pomoć pri učenju i razumijevanju , te poticanju mašte i uživanja u čitanju;
 • poticanje svih učenika da nauče i koriste vještine koje će im pomoći pri vrednovanju i korištenju informacija , bez obzira na njihovu vrstu, količinu i izvor, kao i razvijanje osjećaja za način komuniciranja unutar zajednice;
 • osiguravanje pristupa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i globalnim izvorima i mogućnostima  koje će učenicima omogućiti doticaj s različitim idejama, iskustvima i stavovima;
 • organiziranje aktivnosti koje potiču kulturnu i društvenu svijest;
 • suradnja s učenicima, nastavnicima, administrativnim osobljem i roditeljima radi postizanja ciljeva škole;
 • promicanje načela da su sloboda mišljenja i slobodan pristup informacijama preduvjeti za uspješno i odgovorno sudjelovanje u građanskom demokratskom društvu;
 • primicanje čitanja i promicanje korištenja školske knjižnice u školskoj i široj društvenoj zajednici.

 

 

  

 

                                         Naša školska knjižnica

 

Svaki učenik naše škole je besplatno učlanjen je u školsku knjižnicu.

 

Što sve učenici mogu raditi u knjižnici?

 

 • čitati knjige
 • posuđivati knjige
 • služiti se referentnom zbirkom
 • napisati školsku zadaću
 • napraviti referat ili plakat
 • učiti za nastavu
 • bogatiti svoj rječnik
 • pomagati mlađim učenicima
 • …….

 

                               Koliko knjiga ima naša knjižnica?

 

Imamo 7704 knjige , raspoređenih u učenički , nastavnički fond i  referentnu zbirku.

 

                                 Kako pronaći knjigu koji želiš?

 

Kada uđeš u školsku knjižnicu, uočit ćeš određene oznake na policama:

 • M- književnost za najmlađe ( učenici 1. i 2. razreda )
 • D- dječja književnost ( učenici 3., 4., 5. i 6. razreda )
 • O -omladinska  književnost ( učenici 7. i 8. razreda )
 • N- narodna književnost
 • I- igrokazi

                           Smijem li sam uzimati knjige?

 

Učenici mogu slobodno prelistati knjigu prije nego se odluče na posudbu, ali je trebaju vratiti na mjesto na kojem su je našli, jer ako je vrate na krivo mjesto može se dogoditi da je ne mogu pronaći ni učenici ni knjižničar.

Što ako nisam siguran s kojeg sam mjesta uzeo knjigu? Donesi je knjižničaru, on će je vratiti na mjesto koje joj je određeno.

 

                                      Kako posuditi knjige?

 

Uzmi knjigu koju želiš, odnesi do knjižničarke da evidentira u svoje računalo.

Tko s knjigom ode ne zaduživši se, knjigu nije posudio, već otuđio.

Odjednom se može posuditi najviše 2 knjige na vrijeme do 14 dana.  Ako knjigu nisi uspio pročitati, možeš produžiti još 7 dana.

 

                    Zašto se neke knjige ne mogu posuditi iz čitaonice?

 

U knjižnici se nalaze rječnici, leksikoni, atlasi i drugi različiti priručnici koji se ne čitaju od stranice do stranice, već samo određeni dijelovi. Takvih knjiga knjižnica ima obično samo jedan primjerak. Njima se možemo služiti u čitaonici, te  nema potrebe odnositi ih kući . Na taj način te knjige su uvijek dostupne svima.

 

 

                        Što će mi se dogoditi ako izgubim ili oštetim knjigu?

 

Umjesto izgubljene knjige treba kupiti novu, o čemu se treba dogovoriti s knjižničarkom.

Učenik koji je jako oštetio knjigu, takvu knjigu moći će zadržati, a umjesto oštećene kupiti novu.

 

                                                I na kraju….

 

Dođite u knjižnicu i posudite knjigu, naučite nešto iz enciklopedija, leksikona i atlasa, pronađite nepoznate i strane riječi u rječnicima,….

Čitanje je putovanje u nove svjetove, u nove doživljaje i spoznaje.

 

Tko zna čitati, zna učiti.

 

 

 

ОНЛАЈН КАТАЛОГ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

http://library.foi.hr/m3/k.aspx?B=642

 

Радно време библиотеке

ПОНЕДЕЉАК, СРЕДА, ПЕТАК

7.00-13.00

УТОРАК, ЧЕТВРТАК

13.00-19.00

 

Библиотекар: Синиша Рокнић, маг. библ.

 

 

Не мораш знати одговоре на сва питања,

довољно је знати где ћеш их пронаћи!

 

  

 

Школска библиотека

 

Из УНЕСЦО-овог Манифеста за школске библиотеке

                     Циљеви школске библиотеке

Школска библиотека је саставни део образовног процеса.

Темељне задаће школске библиотеке, битне за развијање писмености, информатичке писмености, учења и културе , су следеће:

 • подршка образовним циљевима и задацима у наставном плану и програму школе;
 • потицање трајних читатељских навика у читању и учењу;
 • омогућавање стицања стваралачког искуства при кориштењу и креирању информација као помоћ при учењу и разумевању , те потицању маште и уживања у читању;
 • потицање свих ученика да науче и користе вештине које ће им помоћи при вредновању и кориштењу информација , без обзира на њихову врсту, количину и извор, као и развијање осећаја за начин комуникацијеунутар заједнице;
 • осигуравање приступа локалним, регионалним, националним и глобалним изворима и могућностима  које ће ученицима омогућити додирсаразличитим идејама, искуствима и ставовима;
 • организовање активности које потичу културну и друштвену свест;
 • сарадња саученицима, наставницима, административним особљем и родитељима ради постизања циљева школе;
 • промовисање начела да су слобода мишљења и слободан приступ информацијама предуслови за успешно и одговорно учествовањеу грађанском демократском друштву;
 • промовисање читања и промовисање кориштења школске библиотеке у школској и широј друштвеној заједници.

 

 

  

 

                                         Наша школска библиотека

 

Сваки ученик наше школе је бесплатно учлањен у школску библиотеку.

 

Што све ученици могу радити у библиотеци?

 

 • читати књиге
 • посуђивати књиге
 • служити се референтном збирком
 • написати школску задаћу
 • направити реферат или плакат
 • учити за наставу
 • богатити свој речник
 • помагати млађим ученицима
 • …….

 

                               Колико књига има наша библиотека?

 

Имамо 7704 књиге, распоређених у ученички, наставнички фонд и  референтну збирку.

 

                                 Како пронаћи књигу који желиш?

 

Када уђеш у школску библиотеку, уочићеш одређене ознаке на полицама:

 • М- књижевност за најмлађе ( ученици 1. и 2. разреда )
 • Д- дечја књижевност ( ученици 3., 4., 5. и 6. разреда )
 • О -омладинска  књижевност ( ученици 7. и 8. разреда )
 • Н- народна књижевност
 • И- игрокази

 

                           Смем ли сам узимати књиге?

 

Ученици могу слободно прелистати књигу пре него се одлуче на посуђивање, али је требају вратити на место на којем су је нашли, јер ако је врате на криво место може се догодити да је не могу пронаћи ни ученици ни библиотекар.

Штаако нисам сигуран сакојег сам места узео књигу? Донеси је библиотекару, он ће је вратити на место које јој је одређено.

 

                                      Како посудити књиге?

 

Узми књигу коју желиш, однеси до библиотекаркеда евидентира у свој рачунар.

Ко с књигом оде не задуживши се, књигу није посудио, већ отуђио.

Одједном се може посудити највише 2 књиге на време до 14 дана.  Ако књигу ниси успео прочитати, можеш продужити још 7 дана.

 

                    Зашто се неке књиге не могу посудити из читаонице?

 

У библиотеки се налазе речници, лексикони, атласи и други различити приручници који се не читају од странице до странице, већ само одређени делови. Таквих књига библиотека има обично само један примерак. Њима се можемо служити у читаони, те  нема потребе односити их кући . На тај начин те књиге су увек доступне свима.

 

 

                        Што ће ми се догодити ако изгубим или оштетим књигу?

 

Уместо изгубљене књиге треба купити нову, о чему се треба договорити са библиотекарком.

Ученик који је јако оштетио књигу, такву књигу моћи ће задржати, а уместо оштећене купити нову.

 

                                                И на крају….

 

Дођите у библиотеку и посудите књигу, научите нешто из енциклопедија, лексикона и атласа, пронађите непознате и стране речи у речницима,….

Читање је путовање у нове светове, у нове доживљаје и знања.

 

 

Тко зна читати, зна учити.

Raspored zvonjenja OŠ Borovo

                                         

  

 


Termini informacija


Kalendar rada


Raspored dežurstva


Ispričnica


Kalendar
« Svibanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


E-dnevnik

         


TražilicaCARNet webmail

preskoči na navigaciju